FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vodivosť elektrická

vodivosť elektrická

- schopnosť látky viesť elektrický prúd; fyzikálna veličina recipročná k ohmickému odporu, jednotkou elektrickej vodivosti je siemens (S) ( L715;179).