FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vnímanie - druhy/príklady

vnímanie - druhy/príklady

algézia

halucinácia

videnie

vnímanie času
vnímanie mimozmyslové
vnímanie priestoru
vnímanie tvaru
vnímanie vzdialenosti
vnímanie zmyslové