FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vláda

vláda

- najvyšší orgán výkonnej moci tvorený predsedom vlády, podpredsedom a ministrami, ktorí sú zodpovední parlamentu ( L715;780).

--------
vláda>