FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vierohodný

vierohodný

- hodný viery, dôvery, dôveryhodný, spoľahlivý, hodnoverný.