FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Viera (ibn rušd)

viera ( Ibn Rušd)

- najnižší stupeň vedenia. Viera je potrebná masám, jepasívna, bez skúmania a dôkazov ( L23;192).