FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veta (muzikológia)

veta ( muzikológia)

- samostatný harmonicky uzavretý celok; v širšom zmysle dlhšia časť skladby (hlavná veta, vedlajšia veta, záverečná veta); jednotlivý diel (časť) v sonáte, symfónii, suite a pod. ( L715;773)