FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veta (jazykoveda)

veta ( jazykoveda)

- systém navzájom zviazaných gramatických a sémantických komponentov, ktorý slúži ako nosič, konštrukcia na prenos informácie (komunikovaného obsahu). Veta je komplexná gramaticko-sémantická systémová jednotka, ktorá má povahu základnej komunikatívnej jednotky ( L534;474). Veta je základná komunikatívna jednotka jazyka tvoriaca významový a formálny celok ( L715;773).