FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veta - druhy/príklady

veta - druhy/ príklady

imperatív kategorický

maxima

súvetie

veta analytická
veta faktuálna
veta G"delova
veta hlavná
veta o násobení pravdepodobností
veta oznamovacia
veta podmienková
veta príslovková
veta protokolárna
veta syntetická
veta termodynamická
veta termodynamická prvá
veta termodynamická druhá
veta termodynamická tretia
veta vedľajšia