FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veštectvo

veštectvo

- mantika - predpovedanie budúcnosti spojené s vierou, že nadprirodzené sily určujú chod udalostí, a s úkonmi, ktorými sa majú získať od božstiev poznatky o budúcnosti ich zjavením alebo podľa znamení planét, snov, dlane, kariet a pod. ( L715;773).