FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Verzológia

verzológia ( lat. + gr.)

- odvetvie poetiky zaoberajúce sa výskumom verša, najmä jeho rytmickou a strofickou organizáciou; teória verša ( L715;773).

-------------
verzológia>