FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Verifikacionizmus

verifikacionizmus

- filozofická koncepcia, ktorá uznáva overovanie ( verifikáciu) zovšeobecnení (zákonov) vyvodením dôsledkov, a to použitím dedukcie, a ich porovnaním s bezprostrednou empirickou skúsenosťou (empirickými faktmi) ( L1271;25).