FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veľkosť veličiny

veľkosť veličiny

- číslo udávajúce koľkokrát sa daná jednotka nachádza v meranej veličine.