FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina skalárna

veličina skalárna

- skalár - veličina, ktorej hodnoty sú dané jediným číslom, tzv. číselnou hodnotou skalárnej veličiny, a príslušnou meracou jednotkou ( L321;26).