FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina premenná (matematika)

veličina premenná ( matematika)

- veličina (26), ktorá môže nadobúdať rôzne hodnoty.