FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veličina (matematika)

veličina ( matematika)

- entita, ktorá je vysledkom poznania nejakej kvantity a ktorá je k nej priraďovaná.