FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedomosť - odkazy

vedomosť - odkazy

metóda učebná

nevedomosť

poznatok

systém znalostný

znalosť