FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedomie mravné

vedomie mravné

- intencionálny mentálny akt, ktorý sa vzťahuje k legálnym mravným normám, zvykom a predpisom, tradíciám daného štátu, regiónu, spoločesntva, etnika, kultúry alebo skupiny a ktorý riadi mravné správanie indivídua ( L1281;437)