FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedomie každodenné

vedomie každodenné

- vedomie vyplnené významovými útvarmi, ktoré vznikajú v procese každodenného osvojovania si sveta človekom: napríklad každodenné (intuitívne) predstavy alebo pojmy o entitách poväčšinou z bezprostredného okolia človeka.