FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vedomie - druhy/príklady

vedomie - druhy/ príklady

vedomie hermeneutické

vedomie jazykové

vedomie morálne
vedomie mravné

vedomie náboženské

vedomie spoločenské