FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda súčasná-e

veda súčasná-E

E1.
Špecifickou charakteristikou vývoja súčasnej vedy je sústavná rekonštrukcia základov, reálnosť diskontinuít vo vývoji, expanzie z čoraz neurčitejšieho východiska. (cf. L83;121) Ide o nový typ vývoja vedeckého poznania (ib.)