FILIT
Obsah
Chronolˇgia
Registre
Diskusia
Sprßva
Zoznam V

Veda okolo 1250 - schÚma

veda okolo 1250 - schÚma

filozofia


├─reßlna filozofia─┬─teoretickß filozofia─┬─prÝrodnß filozofia (physica) │ │ ├─matematika
│ │ └─metafyzika
│ │
│ │
│ └─praktickß filozofia─┬─etika
│ ├─ekonˇmia
│ └─politika
└─racionßlna filozofia: logika

pozri: filozofia 13. stor.