FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda o vede

veda o vede

- scientológia - súčasť metavedeckého výskumu tvorená komplexom špaciálnovedných a všeobecnovedných disciplín skúmajúcich vedu v jej momentálnom i historickom priereze v súlade s významovými útvarmi (najmä kategóriami), intervenujúcimi v priebehu výskumu vedy.

---------------
veda o vedec>