FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda novoveká (veda novoveká)

veda novoveká (veda novoveká)-E

E1.
"Klasická novoveká veda - aspoň sama seba tak chápala - sa vyznačovala kontinuálnym vývojom na nemenných základoch." ( L83;121) (cf. aj veda 18. st.)