FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda novoveká - predstavitelia

veda novoveká - predstavitelia

Bacon, F.

Descartes, R.

Galilei, G.

Newton, I.