FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda (natorp, p.)-ei

veda ( Natorp, P.)-EI

EI1.
Natorpovo chápanie vedy je novokantovské [ veda (novokantovstvo)-E] (cf. L83;122-123).