FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda 19. stor.-e

veda 19. stor.-E

E1.
V 19. st. sa veda postupne rozchádza "s myšlienkou univerzálnej zákonitosti (JP: ako ju vyznávala veda 18. st.), ktorá by jednoznačne určovala všetko prírodné a spoločenské dianie. Postupne sa presadzuje myšlienka hierarchie navzájom neredukovateľnych zákonitostí. Do popredia preniká myšlienka špecifickosti jednotlivých sfér skutočnosti." ( L83;124) "Vo fyzike sa stretávame s myšlienkou obmedzenej platnosti jednotlivých zákonov, ako aj so skúmaním nevratných procesov. V biológii sa objavuje empiricky interpretovateľný pojem vývoja. V úvahách o spoločenských útvaroch sa objavuje myšlienka historizmu, ktorá sa postupne stane jednou z dominánt v skúmaní spoločnosti, kultúry a človeka." ( L83;125)