FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Veda 18. stor.-e

veda 18. stor.-E

E1.
"Všeobecným pozadím všetkých vedeckých úvah v 18. storočí bola myšlienka univerzálneho mechanistického determinizmu, ktorá vyvrcholila v úsilí nájsť jedinú sústavu rovníc jednoznačne determinujúcich správanie každej čiastočky vesmíru". ( L83;124) "Pred fyzikou 18. storočia si boli všetky sféry skutočnosti rovné, všetky sa dali pochopiť ako pohyb pevných telies v absolútnom priestore." (ib.)