FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vec (platon)

vec ( Platon)

- iba zčasti participuje (pozri: methexis (9)) na svojom ontologickom, teleologickom a logickom modeli čiže na idei (9). Jednotlivé veci odzrkadľujú idey ( L23;97). Príčinou (9) veci je idea.