FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Vcítenie (husserl, e.)

vcítenie ( Husserl, E.)

- zvláštna forma empirickej skúsenosti. Vo vciťovaní zakúša vciťujúce sa Ja duševný život, presnejšie vedomia iného Ja. Zakúša ho, no nik nepovie, že ho prežíva a vníma vo vnútornom vnímaní, v lockovskej reflexii, ako svoje vlastné vedomie. ( L487;187)