FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Väzba v systéme spätná nepriama

väzba v systéme spätná nepriama = sprostredkovaná spätná väzba

- je spätná väzba, pri ktorej sa spojenie výstupu riadeného prvku so vstupom riadiaceho prvku realizuje prostredníctvom ďalšieho vloženého prvku ( L337;300- 301).