FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Väzba v systéme priama

väzba v systéme priama

- spojenie výstupu jednéhp prvku systému so vstupom iného prvku systému nesprostredkované nijakým vloženým prvkom.