FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Väzba spätná pozitívna

väzba spätná pozitívna

- informácia získaná systémom, ktorá násobí alebo zosiluje odchylku od normy a pokiaľ nie je obmedzená, vedie k deštrukcii systému. Pozitivna spätná väzba spôsobuje heterostázu ( L571;229).