FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Väzba kovalentná

väzba kovalentná

- typ chemickej väzby, pri tkorej väzbové elektróny patria v prevažnej miere obom vzájomne viazaným atómom; môže byť

- nepolárna kovalentná väzba;
- polárna kovalentná väzba (koordinačná väzba)

( L715;361).