FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Variácia eidetická

variácia eidetická

- u E. Husserla: procedúra, prostrednictvom ktorej sa získava invariantné jadro fenomenálnych daností (eidos) v imanentnom vedomí očistenom redukciou.