FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Valorizácia

valorizácia (lat.)

- nadobúdanie hodnoty; tvorba hodnôt; v peňažníctve: zhodnocovanie meny, cenných paierov a pod.