FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam V

Valorita (letz, j.)

valorita ( Letz, J.)

- región toho, čo existuje ako svet hodnôt; súčasť okolia reality (274); valorita má dôvod existencie v realite ( L613;14).