FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tvar <podoba> - druhy/príklady

tvar <podoba> - druhy/príklady

tvar gramatický

tvar slovný