FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trópus

trópus

- použitie slova v prenesenom význame, pri ktorom slovné zvraty a spojenia dostávajú nový význam ( metafora, metonymia, irónia, perifráza).