FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Triumf

triumf triumf (FT)

- slávne ví»azstvo, slávny úspech; slávnostný sprievod na uvítanie ví»aza; rados» z úspechu ( L163;897).