FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trieda spoločenská - druhy/príklady

trieda spoločenská - druhy/príklady

boj triedny
buržoázia

konflikt sociálny

proletariát

roľníctvo

trieda