FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trend. týždenník ... - 'téma týždňa'

TREND. Týždenník o hospodárstve a podnikaní - 'Téma týždňa'

- dvojstrana poskytujúca čo najkomplexnejší pohľad na niektorú aktuálnu tému. Analýza jasne zobrazuje východiská, ukazuje súčasný stav, poskytuje porovnanie so situáciou v iných krajinách a výhľad na najbližšie obdobie (napr. Najväčšie firmy na Slovensku, Poskytovanie úverov, Informačné technológie, Hospodárska situácia SR a ČR) (cf L1010).