FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transcendovanie (synkriticizmus)

transcendovanie ( synkriticizmus)

- odkrývanie otváraním sa, vymykanie sa sebe samému, napríklad čo do bytia alebo diania, čo do moci, čo do poznania, skúsenosti, cítenia atď. V tomto zmysle je transcendovaním podstata bytia človeka (98).