FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transcendencia (heidegger, m.)

transcendencia ( Heidegger, M.)

- presahovanie jednotlivého súcna k svetu vôbec, k súcnu-v-celku, dokonca k "tomu" bytiu, i keď to, čo je bytie, zostáva neurčité ( L749;457).