FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tovar - odkazy

tovar - odkazy

druhy/príklady tovaru

obeh tovarový
obchod

sféra obehu

výmena tovarová