FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Toryovci

toryovci

- britská politická strana; vznikla v 80. rokoch 17. stor.. Vyjadrovala záujmy pozemkovej aristokracie a vysokého duchovenstva; so stranou whigovcov sa striedala vo vláde. V polovici 19. stor. z nej vznikla Konzervatívna strana.