FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Token ring

Token Ring

- počítačová sie» s kruhovou topológiou.