FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tok vodný

tok vodný

- prirodzené alebo umelé koryto (vodného toku), v ktorom sa voda pohybuje spádom. Vodné toky sa členia na horské, stredné a nížinné (rovinné) ( L715;783).