FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tlačidlo (windows)

tlačidlo ( Windows)

- malý obdĺžnik s vytieňovanými stranami a s opisom, ktorý sa používa na vyvolanie určitej akcie, napr. tlačenie, prekreslenie obrázka, čítanie súboru z disku atď.