FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Textilníctvo

textilníctvo

- odbor priemyslu, ktorý spracováva vláknité suroviny na priadze, tkaniny, pleteniny a špeciálne výrobky, ktoré tiež upravuje a zušľachťuje.

Textilníctvo sa delí na bielizníctvo, tkáčštvo, pletiarstvo, odevnictvo a úpravníctvo.

Textilníctvo spracováva prírodné vlákna a synteické vlákna ( L42;1244).

---------------
textilnictvo>