FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Testovanie hypotéz

testovanie hypotéz

- postup, pri ktorom sa rozhoduje o platnosti hypotézy H alebo konkurenčnej 0
hypotézy H .
1